Repövningar med Riggen2012 Maj   Foto: Anders Karlström